Type scooter selecteren
Fabrikant selecteren
Model selecteren

Best Workspaces Award 2022: Prijs voor SIP Scootershop

Gemaakt door Dietrich Limper om 15:04 op 6 april 2022

In oktober jl. meldden wij al dat het hoofdkantoor van SIP Scootershop genomineerd was voor de Best Workspaces Award 2022 voordracht. Nu heeft de internationale jury beslist en ons gebouw, ontworpen door de Archtitekturbüro Ott uit Augsburg, is bekroond in de categorie "Kantoorgebouwen". We zijn hier erg blij mee.

SIP Scootershop oprichter en directeur Ralf Jodl: "Het ontvangen van de prestigieuze Best Workspaces Award bevestigt onze inspanningen om onze medewerkers moderne en creativiteitsbevorderende werkomgevingen te bieden. Wij zijn trots en blij dat onze intensieve planning en denkprocessen nu door deze prijs worden erkend. En natuurlijk feliciteren wij ook de architecten uit Augsburg, die onze visies perfect hebben uitgevoerd".

Best Workspaces is de eerste internationale architectuurprijs voor intelligente werkomgevingen. Samen met zijn partners brengt Callwey Verlag de beste werkruimte-interieurs samen, beoordeeld door een onafhankelijke jury van experts, en verbindt het besluitvormers, planners & fabrikanten digitaal en live. De visie van de Best Workspaces Award is om al die concepten op één platform te verenigen die ook internationaal baanbrekend werk verrichten.
De Best Workspaces Award werd in 2020 voor het eerst uitgereikt. Dit jaar, 2022, worden de winnaars en winnaressen voor het eerst in een uitgebreid jaarboek voorgesteld. 50 kantoorprojecten overtuigden de jury met hun design en innovatieve concepten in de categorieën werkomgeving en kantoorgebouw. Ze zijn in detail gedocumenteerd in het boek met teksten, plannen en foto's. De jury kende één eerste prijs, vijf eervolle vermeldingen en 44 prijzen toe. Twaalf producten werden ook bekroond als de oplossingen van het jaar. Partners van de wedstrijd zijn de BMW Group, het architectuurtijdschrift Baumeister, de platforms baunetz interior|design en OFFICE DEALZZ alsmede het kantoortijdschrift OFFICE ROXX.

Impression aus den Büros von SIP

Over de Best Workspaces Award

Alleen al de titel geeft aan dat deze architectuurprijs niet over plaatsen, maar over ruimten gaat. Wie de historische ontwikkeling van de arbeid als zodanig nader bekijkt, komt al gauw tot de ontdekking dat de mens zich in de loop van de laatste eeuwen steeds meer heeft laten vastleggen: Werknemers en ambtenaren brachten hun werkdagen door aan de balie of aan een vaste werktafel - toen voor de documenten en achter de schrijfmachine, nu achter de computer. Zo ontwikkelde zich in het individuele of zelfs open kantoor een ware cultuur van de eigen plaats. Het bestond uit een gevestigde draaistoel, persoonlijke bureaudecoratie, comfortabele bureausandalen, een groene plant en de heilige koffiemok met inscriptie. De binnenhuisarchitectuur speelde echter nauwelijks een rol; contact met collega's of klanten vond plaats aan het in kantoorgrijs gelamineerde bureau, via telefoon en fax of in de met PVC beklede gang - overal archiefrekken en neonverlichting. Nu zijn wij echter in de 21e eeuw aangeland en stellen tot onze vreugde vast dat arbeidspsychologen en -artsen, ergonomen en organisatiewetenschappers, maar vooral architecten en ontwerpers en kantoorinrichters zich intensief met het fenomeen werkplek hebben beziggehouden en deze voortdurend tot een geheel nieuwe kwaliteit omvormen. Dit wordt treffend duidelijk wanneer men kijkt naar de projecten die voor deze wedstrijd zijn ingediend.

Afgezien van de aspecten van de externe werkplek, die door de steeds meer toegepaste digitalisering volledig of in gecombineerde vorm mogelijk worden gemaakt en waarschijnlijk nog verder zullen worden geperfectioneerd, blijven werknemers en ondernemingen of instellingen uiteraard afhankelijk van het territoriale kantoor. De manier waarop ze ermee omgaan is echter veranderd. Bovenal ontstaan nieuwe hybride vormen waarin produktie wordt gecombineerd met een losjes ontspannen houding of de feitelijk-functionele kamerinrichting wordt gecombineerd met elementen van een huiselijke sfeer. Informeren, denken, schrijven, ontwerpen en communiceren krijgen nieuwe, flexibele "plaatsen" - ruimten die trapsgewijs moeten worden opgevat: uitgaande van de onmiddellijke plaats van activiteit aan de individuele tafel of laptop, ontwikkelen zij zich centrifugaal en worden zij, met toenemende openheid, steeds groter, uitgestrekter. De volgende conceptuele dimensie van de werkruimte is de directe omgeving van contact- en samenwerkingszones, van multispaces of kantoorlandschappen tot actief werken, uitgebreid met aanvullende functionele zones op de vloer. Daarna volgt een bijkomend aanbod in het gebouw - via de opname van de stedelijke omgeving tot de virtuele uitbreiding via digitale technologieën. Via grote schermen en VR-brillen kan de hele wereld zelfs het kantoor worden. Als dat geen opmerkelijke evolutie is!

Tegelijkertijd wordt de praktische kennis steeds reflectiever, worden er steeds hogere eisen gesteld aan de planningsbeginselen. Alleen al het hedendaagse creatieve ter discussie stellen van de als het ware wettige bepaling "werknemer gelijk aan vaste werkplek gelijk aan vaste werkplek" vraagt om flexibele kantoorplattegronden en digitale communicatietechnologie, waarmee men vanuit het naastgelegen gebouw, vanuit huis of bijvoorbeeld ook vanuit het Verre Oosten geïntegreerd kan worden. Daarbij komen nog de competenties van de flankerende instituten en onderzoekers, en hier gaat de zorg van de planners en de daarmee verbonden deskundigen uit naar een onvergelijkbaar grotere portefeuille van architectonische aspecten dan twee generaties geleden. Terwijl de specifieke optimalisatie van de doeltreffendheid of de arbeidsveiligheid reeds lang conventionele planningsparameters zijn, denken de betrokkenen vandaag over veel meer na: gemoduleerde lichtzones en gecontroleerde ruimteakoestiek die de concentratie en de prestaties bevordert door middel van absorberende of lawaai-onderdrukkende technologieën, onderdrukking van stressfactoren of interieurinrichting die professionele en sociale communicatie of interactie mogelijk maakt. Er wordt ook nagedacht over een milieuvriendelijke energiebalans of het gebruik van gerecycleerde materialen. Onderdeel van de progressief opgevatte ruimtelijke en temporele organisatie van het werk zijn aanbiedingen voor tijdelijke herstelfasen in creatieve ontspanningszones, cafébars en sportscholen. Het is al lang duidelijk dat niet alleen de gezondheid van de werknemers, maar ook hun innerlijke houding en ambitie van belang zijn voor een optimale werksituatie. Hier levert de binnenhuisarchitectuur een belangrijke bijdrage door subtiele tot duidelijk waarneembare effecten op de werksituatie. Zowel de cognitieve en neurowetenschappen als de ruimtelijke psychologie bevestigen de doeltreffendheid van zelfs kleine inrichtingsverbeteringen zoals een aangename tactiliteit van oppervlakken of het greenterior-principe- de atmosferische en voor het ruimteklimaat relevante integratie van planten. Al met al moet de taak van een bekwame binnenhuisarchitect voor werkruimten erin bestaan een holistisch inrichtingsconcept te ontwikkelen, en dit is een uiterst professionele, uiterst complexe uitdaging. Zoals hierboven reeds vermeld, moet immers rekening worden gehouden met een groot aantal zeer verschillende parameters: de feitelijke omstandigheden van de architectonische schil, de specifieke eisen van de respectieve arbeidsprocessen, het soort werk in termen van aanwezigheid en interactie, het opnemen van klantenruimten of de integratie van gemeenschaps- en vrijetijdsvoorzieningen, kinderdagverblijven, enz. Het is niet voor niets dat we nu spreken van werkwerelden.

Uit de uiteenlopende en veeleisende inzendingen, die waren onderverdeeld in de categorieën werkwerelden voor binnenhuisarchitectuur en kantoorgebouwen, werden vijftig prijzen geselecteerd. Vijf daarvan kregen erkenning, één project kreeg de eerste prijs als "Beste Werkplek". De lijst van criteria voor de interieurs van de werkruimten was flexibiliteit. Samenwerking, communicatie, concentratie en welzijn. Voor bouwprojecten van het type kantoorgebouw in commercieel of gemengd gebruik is het volgende beoordeeld: Innovatiefactor, tijdigheid, design en dialoog met de omgeving. Daarnaast ontvingen twaalf zeer verschillende werkplekproducten erkenning. Wie zich verdiept in de documentatie van de architectuurprijs die hier wordt gepresenteerd, vindt niet alleen een gedetailleerde presentatie van elk afzonderlijk bekroond of prijswinnend project of product. Tegelijkertijd vinden zij een esthetisch geëngageerd en conceptueel spannend portfolio van actuele werkomgevingen, slim gecombineerd met waardevolle verwijzingen naar het ontwerpen van kantoren en relevante fabrikanten, waarbij de hierboven genoemde kernaspecten van de nieuwe kantoorcultuur hier en daar duidelijk worden geïllustreerd. Ook de interviews bij elk project zijn leerzaam. Daarin geven de architecten en de betrokkenen aan de kant van de opdrachtgever commentaar op functionaliteit, materiaalkeuze en hun houding tegenover sfeer en ruimtelijk-huiselijke kwaliteit.

Last but not least mogen de hier betrokken klanten - bedrijven en beleidsmakers - niet worden vergeten, zonder wier engagement een aangepaste en duurzame werkcultuur op basis van gebouw, ruimte en uitrusting ondenkbaar zou zijn. De mensen zijn gevoelig voor de problemen van de toekomst en willen op een zinvolle manier transformeren. Daarom nemen de bereidheid tot discussie en de inspiratie van zowel werkgevers als ontwerpers merkbaar toe - ongetwijfeld een goede ontwikkeling. En het is voorbeeldig, want de Best Workspaces gaan uiteindelijk over ons, de mensen.

Andreas K. Vetter

Video SIP Scootershop - Ott Architekten

De Beste Werkplekken Jury

De prijzen werden uitgereikt door een interdisciplinaire jury van deskundigen, die in 2022 als volgt was samengesteld:

  • Dipl.-Ing. May-Britt Frank-Grosse, hoofdredacteur baunetz interior|design

  • Dr. Sven Horsmann, hoofdredacteur luxlumina Lichtarchitektur

  • Prof. Dr.-Ing. Christine Kohlert, Drees & Sommer SE, internationaal expert op het gebied van "Het Nieuwe Werken en Leren".

  • Dr. phil. Robert Nehring, uitgever en hoofdredacteur van het tijdschrift Das Büro/ OFFICE ROXX

  • Dr.-Ing. Stefan Rief, hoofd van het onderzoeksgebied Organisatieontwikkeling en Werkdesign aan de Fraunhofer IAO

  • Dipl.-Ing. Peter Schäfer, Senior Associate en Senior Designer bij Gensler

  • Prof. Dipl.-Ing. Rudolf Schricker, binnenhuisarchitect en ontwerper

De video van de uitreiking

Bildergalerie SIP Scootershop Hoofdkwartier

Best Workspaces Award 2022 Callwey Verlag
Dietrich Limper
Dietrich Limper

Dietrich Limper werkt als redacteur voor SIP Scootershop en schrijft ook voor lokale en nationale publicaties. Als hij niet aan het geocachen is, verdraagt hij stoïcijns de trieste escapades van Bayer Leverkusen.