Accu

De volgende informatie is bedoeld voor degenen die accu's of producten met ingebouwde accu's gebruiken en deze niet meer doorverkopen in de vorm waarin ze aan hen zijn geleverd (eindgebruikers):

1.Gratis inleveren van gebruikte batterijen
Accu's mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. Je bent wettelijk verplicht om gebruikte batterijen in te leveren, zodat een correcte verwijdering kan worden gewaarborgd. Je kunt gebruikte batterijen gratis inleveren bij een gemeentelijk inzamelpunt of bij je plaatselijke winkelier. Als distributeur van batterijen zijn wij ook verplicht om gebruikte batterijen terug te nemen, hoewel onze verplichting om gebruikte batterijen terug te nemen beperkt is tot de batterijen die wij als nieuwe batterijen in ons assortiment hebben of hebben gehad. Daarom kunt u gebruikte accu's van het bovengenoemde type met voldoende frankering aan ons retourneren of direct gratis inleveren bij ons verzendmagazijn op het volgende adres:
SIP Scootershop GmbH, Marie-Curie-Str. 4, 86899 Landsberg

2.Betekenis van de batterijsymbolen
Accu's zijn gemarkeerd met het symbool van een doorgekruiste afvalbak (zie hieronder). Dit symbool geeft aan dat Accu's niet met het huisvuil mogen worden weggegooid. Voor accu's die meer dan 0,0005 massaprocent kwik, meer dan 0,002 massaprocent cadmium of meer dan 0,004 massaprocent lood bevatten, staat de chemische naam van de betreffende verontreinigende stof onder het vuilnisbaksymbool - "Cd" staat voor cadmium, "Pb" voor lood en "Hg" voor kwik."

oudebatterij2

3. Voertuigaccu's / startaccu's
De volgende bijzonderheden zijn van toepassing op de verkoop van voertuigaccu's (dit zijn accu's bedoeld voor de Starter, verlichting of Ontsteking van voertuigen): Overeenkomstig § 10 BattG is de verkoper verplicht om eindgebruikers een statiegeld van 7,50 euro inclusief btw per voertuigaccu in rekening te brengen als de eindgebruiker een oude voertuigaccu niet bij de verkoper inlevert op het moment van aankoop van de nieuwe voertuigaccu. De klant ontvangt bij aankoop van een voertuigaccu een statiegeldvoucher. De klant kan de oude voertuigaccu retourneren aan de verkoper voor terugbetaling van het geïnde statiegeld. Vanwege de verordening inzake gevaarlijke goederen is het niet toegestaan om de oude voertuigaccu naar de verkoper te sturen. Als alternatief kan de klant de oude voertuigaccu inleveren bij een inzamelpunt dat is opgezet door de openbare afvalverwijderingsinstantie. Indien de oude voertuigaccu niet wordt ingeleverd bij de verkoper die het statiegeld in ontvangst neemt, is de persoon die bevoegd is om de oude voertuigaccu in te nemen conform § 11 lid 3 BattG verplicht om op verzoek schriftelijk of elektronisch aan de eindgebruiker te bevestigen dat de oude voertuigaccu zonder statiegeldteruggave is ingenomen. In dit geval wordt het in rekening gebrachte statiegeld door de Verkoper aan de Klant terugbetaald, mits de Klant aan de Verkoper een schriftelijk of elektronisch bewijs van teruggave conform § 10 lid 1 zin 4 BattG overlegt, dat op het moment van overleggen niet ouder is dan twee weken

Opmerking in overeenstemming met de Afvalolieverordening (AltÖlV)
In overeenstemming met de Afvalolieverordening zijn wij verplicht om de volgende gebruikte oliën gratis terug te nemen:
-- Verbrandingsmotoroliën -- Transmissieolie -- Oliefilters en oliehoudend afval dat regelmatig ontstaat bij het verversen van olie. Je kunt de gebruikte olie aan ons retourneren in de hoeveelheid die overeenkomt met de hoeveelheid die je bij ons hebt gekocht.

De plaats van inlevering is ons hoofdkantoor:

SIP Scootershop GmbH, Marie-Curie-Str. 4, 86899 Landsberg am Lech

Je kunt de Olie daar te allen tijde tijdens onze openingstijden inleveren. Je kunt de gebruikte Olie ook naar ons opsturen; de verzendkosten zijn voor rekening van de koper. Houd er rekening mee dat er speciale transportvoorwaarden kunnen gelden voor gebruikte olie.

In het geval van commerciële klanten willen we erop wijzen dat we derden kunnen inschakelen om aan onze acceptatieverplichtingen te voldoen.

×