Klokkenluiden

Meldingsformulier voor onrechtmatig gedrag

whistleblowing-form
Scan en open het formulier, bijvoorbeeld via je smartphone

Je kunt dit klokkenluidersformulier gebruiken om zorgen, vermoedens of informatie over mogelijk wangedrag, misbruik of onethisch gedrag binnen onze organisatie te melden. Het meldingsformulier voor klokkenluiders is ontworpen om je een veilige, vertrouwelijke en beveiligde manier te bieden om zaken te melden die je bent tegengekomen of hebt waargenomen. We nemen alle meldingen serieus en verzekeren je dat je identiteit zal worden beschermd in overeenstemming met de wet.

Om aan alle vereisten te voldoen, hebben we besloten om Iubenda te gebruiken als onze Europese servicepartner voor een uitgebreide compliance-oplossing. Je hebt toegang tot het meldingsformulier van Iubenda via onderstaande link:

https://sip.shop/whistleblowing-form

FAQ

De EU-klokkenluidersrichtlijn is een rechtshandeling die door de Europese Unie is aangenomen om de bescherming van klokkenluiders te verbeteren. De richtlijn werd op 23 oktober 2019 aangenomen om een minimumnorm vast te stellen voor de bescherming van klokkenluiders in de lidstaten van de Europese Unie (EU) en verplicht alle EU-lidstaten om overeenkomstige nationale wettelijke kaders te implementeren.

Alle publieke en private bedrijven gevestigd in de Europese Unie met meer dan 50 werknemers en gemeenten met meer dan 10.000 inwoners.

Klokkenluiders zijn personen die wangedrag of overtredingen van de EU-wetgeving melden. Dit kunnen werknemers, aannemers, onderaannemers, leveranciers, vrijwilligers of zelfs sollicitanten zijn.

Klokkenluiders kunnen een breed scala aan kwesties op verschillende gebieden melden, inclusief maar niet beperkt tot

 • Bescherming van privacy en persoonlijke gegevens

 • Consumentenbescherming

 • Schendingen van bedrijfsbeleid en -procedures

 • Financieel wangedrag

 • Witwassen van geld en financiering van terrorisme

 • Fraude

 • Beveiliging van netwerk- en informatiesystemen

 • Intimidatie of discriminatie

 • Veiligheidskwesties (productveiligheid en naleving, voedsel- en voederveiligheid, transportveiligheid)

 • Volksgezondheid of diergezondheid en dierenwelzijn

 • Milieukwesties

Ja, het iubenda meldsysteem dat we gebruiken zorgt ervoor dat klokkenluiders informatie vertrouwelijk en, als ze dat willen, anoniem kunnen melden.

Als klokkenluiders ervoor kiezen om vertrouwelijk te rapporteren, zal hun identiteit alleen bekend zijn bij diegenen binnen de organisatie die verantwoordelijk zijn voor de behandeling van de zaak.

Het belangrijkste is dat klokkenluiders die onder de EU-klokkenluidersrichtlijn vallen, beschermd zijn tegen elke vorm van vergelding, inclusief bedreigingen en pogingen tot vergelding.

De Klokkenluiderrichtlijn verplicht lidstaten om een alternatief extern meldkanaal te bieden voor klokkenluiders. Het verdient altijd de voorkeur om eerst de interne meldkanalen te gebruiken, maar let op: er is altijd de mogelijkheid om verder te melden of direct naar dergelijke externe meldkanalen te gaan.

Zodra je een melding indient, ontvang je een intern zaaknummer en een ontvangstbevestiging van het iubenda-systeem dat we gebruiken. We zijn verplicht om feedback te geven binnen een redelijke termijn, die niet langer mag zijn dan drie maanden vanaf de ontvangstbevestiging.

×