Επίλεξε τύπο scooter
Επιλογή κατασκευαστή
Επιλογή μοντέλου

Συστήματα εξάτμισης - Εισαγωγή

Μετά την επιλογή των κυλίνδρων, η επιλογή της σωστής εξάτμισης είναι η πιο σημαντική απόφαση για τον σχεδιασμό του κινητήρα. Όσο μεγαλύτερος είναι ο κυβισμός, τόσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος της εξάτμισης. Όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος, τόσο υψηλότερη είναι η μέγιστη ισχύς. Διαθέτουμε τα κατάλληλα συστήματα εξάτμισης για όλους τους τομείς εφαρμογής και όλες τις ομάδες κινητήρων.