Επίλεξε τύπο scooter
Επιλογή κατασκευαστή
Επιλογή μοντέλου

Διάθεση μπαταριών/αποβλήτων πετρελαίου

Οι ακόλουθες πληροφορίες απευθύνονται σε όσους χρησιμοποιούν μπαταρίες ή προϊόντα με ενσωματωμένες μπαταρίες και δεν τα μεταπωλούν πλέον στη μορφή με την οποία τους παραδόθηκαν (τελικοί χρήστες):

1.Δωρεάν επιστροφή χρησιμοποιημένων μπαταριών
Οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Είστε νομικά υποχρεωμένοι να επιστρέφετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή απόρριψη. Μπορείτε να επιστρέψετε δωρεάν τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σε ένα δημοτικό σημείο συλλογής ή στον τοπικό σας έμπορο λιανικής πώλησης. Ως διανομέας μπαταριών, είμαστε επίσης υποχρεωμένοι να παίρνουμε πίσω τις μεταχειρισμένες μπαταρίες, αν και η υποχρέωσή μας να παίρνουμε πίσω τις μεταχειρισμένες μπαταρίες περιορίζεται σε αυτές που έχουμε ή είχαμε στην γκάμα μας ως καινούργιες μπαταρίες. Επομένως, μπορείτε είτε να μας επιστρέψετε μεταχειρισμένες μπαταρίες του προαναφερθέντος τύπου με επαρκή ταχυδρομικά τέλη είτε να τις παραδώσετε απευθείας στην αποθήκη αποστολής μας στην ακόλουθη διεύθυνση χωρίς χρέωση:
SIP Scootershop GmbH, Marie-Curie-Str. 4, 86899 Landsberg

2.Σημασία των συμβόλων των μπαταριών
Οι μπαταρίες επισημαίνονται με το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων (βλ. παρακάτω). Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Για μπαταρίες που περιέχουν περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο κατά μάζα, περισσότερο από 0,002% κάδμιο κατά μάζα ή περισσότερο από 0,004% μόλυβδο κατά μάζα, κάτω από το σύμβολο του κάδου απορριμμάτων αναγράφεται η χημική ονομασία του αντίστοιχου ρύπου - "Cd" σημαίνει κάδμιο, "Pb" σημαίνει μόλυβδος και "Hg" σημαίνει υδράργυρος"

παλιά μπαταρία2

3. Μπαταρίες οχημάτων / μπαταρίες εκκίνησης
Τα ακόλουθα ειδικά χαρακτηριστικά ισχύουν για την πώληση μπαταριών οχημάτων (πρόκειται για μπαταρίες που προορίζονται για τη μίζα, το φωτισμό ή την ανάφλεξη οχημάτων): Σύμφωνα με το άρθρο 10 BattG, ο πωλητής υποχρεούται να χρεώσει στους τελικούς χρήστες προκαταβολή 7,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ανά μπαταρία οχήματος, εάν ο τελικός χρήστης δεν επιστρέψει μια παλιά μπαταρία οχήματος στον πωλητή κατά την αγορά της νέας μπαταρίας οχήματος. Ο πελάτης λαμβάνει ένα παραστατικό κατάθεσης κατά την αγορά μιας μπαταρίας οχήματος. Ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει την παλαιά μπαταρία οχήματος στον πωλητή για την επιστροφή της προκαταβολής που εισέπραξε. Λόγω του διατάγματος περί επικίνδυνων εμπορευμάτων, δεν επιτρέπεται η αποστολή της παλιάς μπαταρίας οχήματος στον πωλητή. Εναλλακτικά, ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει την παλιά μπαταρία οχήματος σε σημείο συλλογής που έχει οριστεί από τη δημόσια αρχή διάθεσης αποβλήτων. Εάν η παλαιά μπαταρία οχήματος δεν επιστραφεί στον πωλητή που εισπράττει την εγγύηση, το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο να παραλάβει την παλαιά μπαταρία οχήματος σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του BattG υποχρεούται, κατόπιν αιτήματος, να επιβεβαιώσει στον τελικό χρήστη εγγράφως ή ηλεκτρονικά ότι η παλαιά μπαταρία οχήματος έχει παραληφθεί χωρίς επιστροφή της εγγύησης. Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης θα αποζημιωθεί από τον Πωλητή για την προκαταβολή που χρεώθηκε, υπό την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης υποβάλλει στον Πωλητή γραπτή ή ηλεκτρονική απόδειξη επιστροφής σύμφωνα με το § 10 παρ. 1 εδάφιο 4 BattG, η οποία δεν είναι παλαιότερη των δύο εβδομάδων κατά τη στιγμή της υποβολής

Σημείωση σύμφωνα με τον κανονισμό για τα χρησιμοποιημένα λάδια (AltÖlV)
Σύμφωνα με τον κανονισμό για τα χρησιμοποιημένα λάδια, είμαστε υποχρεωμένοι να παραλαμβάνουμε δωρεάν τα ακόλουθα χρησιμοποιημένα λάδια:
-- Λάδια κινητήρων καύσης -- Λάδια κιβωτίων ταχυτήτων -- Φίλτρα λαδιού και ελαιώδη απόβλητα που παράγονται τακτικά κατά την αλλαγή λαδιών. Μπορείτε να μας επιστρέψετε το χρησιμοποιημένο λάδι σε ποσότητα που αντιστοιχεί στην ποσότητα που αγοράσατε από εμάς.

Ο τόπος επιστροφής είναι τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας μας:

SIP Scootershop GmbH, Marie-Curie-Str. 4, 86899 Landsberg am Lech

Μπορείτε να επιστρέψετε το λάδι εκεί ανά πάσα στιγμή κατά τις ώρες λειτουργίας μας. Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να μας στείλετε το χρησιμοποιημένο λάδι- τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον αγοραστή. Λάβετε υπόψη ότι για το χρησιμοποιημένο πετρέλαιο ενδέχεται να ισχύουν ειδικοί όροι μεταφοράς.

Στην περίπτωση των εμπορικών πελατών, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τρίτους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παραλαβής.

×