İhbarcılık

Yasadışı davranışlar için bildirim formu

whistleblowing-form
Formu tarayın ve forma erişin, örneğin akıllı telefon aracılığıyla

Bu ihbar formunu, kuruluşumuzdaki olası suistimal, istismar veya etik dışı davranışlarla ilgili endişelerinizi, şüphelerinizi veya bilgilerinizi bildirmek için kullanabilirsiniz. İhbar Bildirim Formu, karşılaştığınız veya gözlemlediğiniz sorunları bildirmeniz için size güvenli, gizli ve emniyetli bir yol sağlamak üzere tasarlanmıştır. Tüm bildirimleri ciddiye alıyor ve kimliğinizin yasalara uygun olarak korunacağı konusunda sizi temin ediyoruz.

Tüm gereklilikleri yerine getirmek amacıyla, kapsamlı bir uyumluluk çözümü için Avrupa hizmet ortağımız olarak Iubenda'yı kullanmaya karar verdik. Iubenda'nın raporlama formuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz:

https://sip.shop/whistleblowing-form

SSS

AB Whistleblower Direktifi, Avrupa Birliği tarafından ihbarcıların korunmasını iyileştirmek için kabul edilen yasal bir düzenlemedir. Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinde ihbarcıların korunmasına yönelik asgari bir standart oluşturmak amacıyla 23 Ekim 2019 tarihinde kabul edilmiş olup, tüm AB üye ülkelerini ilgili ulusal yasal çerçeveleri uygulamaya koymakla yükümlü kılmaktadır.

Avrupa Birliği'nde yerleşik 50'den fazla çalışanı olan tüm kamu ve özel şirketler ile 10.000'den fazla nüfusu olan belediyeler.

Bilgi uçuranlar, AB yasalarının suiistimalini veya ihlalini bildiren bireylerdir. Bunlar çalışanlar, yükleniciler, alt yükleniciler, tedarikçiler, gönüllüler ve hatta iş başvurusunda bulunanları içerebilir.

Bilgi uçuranlar, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli alanlarda çok çeşitli sorunları bildirebilirler

 • Mahremiyetin ve kişisel verilerin korunması

 • Tüketi̇ci̇ni̇n korunmasi

 • Şirket politika ve prosedürlerinin ihlali

 • Mali suistimal

 • Kara para aklama ve terörün finansmanı

 • Dolandırıcılık

 • Ağ ve bilgi sistemlerinin güvenliği

 • Taciz veya ayrımcılık

 • Güvenlik endişeleri (ürün güvenliği ve uygunluk, gıda ve yem güvenliği, nakliye güvenliği)

 • Halk sağlığı veya hayvan sağlığı ve refahı konuları

 • Çevresel konular

Evet, kullandığımız iubenda raporlama sistemi, ihbarcıların bilgileri gizli ve isterlerse anonim olarak raporlayabilmelerini sağlar.

İhbarcıların gizli olarak bildirimde bulunmayı tercih etmeleri halinde, kimlikleri yalnızca kuruluş içinde vakayı ele almaktan sorumlu kişiler tarafından bilinecektir.

En önemlisi, AB Whistleblower Direktifi kapsamındaki ihbarcılar, tehditler ve misilleme girişimleri de dahil olmak üzere her türlü misillemeye karşı korunmaktadır.

İhbarcı Direktifi, Üye Devletlerin ihbarcılar için alternatif bir harici raporlama kanalı sağlamasını gerektirmektedir. İlk olarak dahili raporlama kanallarının kullanılması her zaman tercih edilir, ancak her zaman daha fazla raporlama yapma veya doğrudan bu tür harici raporlama kanallarına gitme seçeneğinin bulunduğunu unutmayın.

Bir rapor gönderir göndermez, kullandığımız iubenda sisteminden dahili bir vaka numarası ve bir alındı onayı alacaksınız. Makul bir süre içinde geri bildirimde bulunmakla yükümlüyüz; bu süre alındı onayından itibaren üç ayı geçemez.

×