Wybierz typ skutera
Wybierz producenta
Wybierz model

Usuwanie baterii / zużytego oleju

Poniższe informacje są przeznaczone dla osób, które używają baterii lub produktów z wbudowanymi bateriami i nie odsprzedają ich w formie, w jakiej zostały im dostarczone (użytkownicy końcowi):

1. bezpłatny odbiór zużytych baterii.
Baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Użytkownik jest prawnie zobowiązany do zwrotu zużytych baterii, aby zapewnić ich właściwą utylizację. Zużyte baterie można bezpłatnie oddać do miejskiego punktu zbiórki lub do lokalnego sprzedawcy. Jako dystrybutor akumulatorów jesteśmy również zobowiązani do przyjmowania zużytych akumulatorów, choć nasz obowiązek przyjmowania zużytych akumulatorów ogranicza się do tych, które posiadamy lub posiadaliśmy w naszym asortymencie jako nowe akumulatory. Dlatego też zużyte akumulatory tego typu można zwrócić do nas za odpowiednią opłatą pocztową lub przekazać je bezpłatnie bezpośrednio do naszego magazynu wysyłkowego pod adresem
: SIP Scootershop GmbH, Marie-Curie-Str. 4, 86899 Landsberg, Niemcy.

2 Znaczenie symboli baterii
Baterie są oznaczone symbolem przekreślonego pojemnika na odpady (patrz poniżej). Ten symbol oznacza, że baterii nie wolno wyrzucać do odpadów domowych. Baterie zawierające więcej niż 0,0005% masowo rtęci, więcej niż 0,002% masowo kadmu lub więcej niż 0,004% masowo ołowiu są oznaczone nazwą chemiczną substancji zanieczyszczającej pod symbolem kosza na śmieci - "Cd" oznacza kadm, "Pb" - ołów, a "Hg" - rtęć.

altbatterie2

3. akumulatory pojazdów / akumulatory rozruchowe
Do sprzedaży akumulatorów samochodowych (są to akumulatory przeznaczone do rozruchu, oświetlenia lub zapłonu pojazdów) stosuje się następujące zasady specjalne: Zgodnie z § 10 BattG, sprzedawca jest zobowiązany do pobrania od użytkownika końcowego kaucji w wysokości 7,50 euro z VAT za akumulator samochodowy, jeśli użytkownik końcowy nie zwróci sprzedawcy starego akumulatora samochodowego w momencie zakupu nowego akumulatora samochodowego. Klient otrzymuje kupon depozytowy w momencie zakupu Akumulatora samochodowego. Klient może zwrócić stary akumulator do sprzedawcy w celu uzyskania zwrotu pobranej kaucji. Ze względu na rozporządzenie w sprawie towarów niebezpiecznych nie wolno wysyłać starego akumulatora samochodowego do sprzedawcy. Alternatywnie, Klient może oddać zużyty akumulator samochodowy do punktu zbiórki utworzonego przez państwowy zakład utylizacji odpadów. Jeżeli stary akumulator samochodowy nie zostanie zwrócony sprzedawcy pobierającemu kaucję, osoba upoważniona do odbioru starego akumulatora samochodowego zgodnie z § 11 ust. 3 BattG jest zobowiązana na żądanie użytkownika końcowego potwierdzić mu pisemnie lub elektronicznie, że stary akumulator samochodowy został odebrany bez zwrotu kaucji. W takim przypadku Klient otrzyma od Sprzedawcy zwrot pobranej kaucji, pod warunkiem, że Klient przekaże Sprzedawcy pisemny lub elektroniczny dowód zwrotu zgodnie z § 10 ust. 1 zdanie 4 BattG, który w momencie przekazania nie jest starszy niż dwa tygodnie.

Uwaga zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie olejów odpadowych (AltÖlV)
Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie olejów odpadowych jesteśmy zobowiązani do bezpłatnego odbioru następujących olejów zużytych
: - oleje z silników spalinowych - oleje ze skrzyń biegów - filtry olejowe i odpady zawierające olej, powstające regularnie podczas wymiany oleju. Zużyty olej można zwrócić do nas w ilości odpowiadającej ilości zakupionej u nas.

Miejscem zwrotu jest siedziba naszej firmy:

SIP Scootershop GmbH, Marie-Curie-Str. 4, 86899 Landsberg am Lech.

Olej można zwrócić w dowolnym momencie w godzinach otwarcia naszej placówki. Zużyty olej można również przesłać do nas; koszty wysyłki ponosi kupujący. Należy pamiętać, że w przypadku oleju przepracowanego mogą obowiązywać specjalne warunki transportu.

W przypadku klientów komercyjnych pragniemy zaznaczyć, że możemy korzystać z usług osób trzecich w celu wypełnienia naszych zobowiązań odbiorczych.