Bateria

Poniższe informacje są przeznaczone dla osób, które używają baterii lub produktów z wbudowanymi bateriami i nie odsprzedają ich już w formie, w jakiej zostały im dostarczone (użytkownicy końcowi):

1.Bezpłatny zwrot zużytych baterii
Baterii nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Jesteś prawnie zobowiązany do zwrotu zużytych baterii, aby zapewnić ich prawidłową utylizację. Zużyte baterie możesz bezpłatnie oddać w miejskim punkcie zbiórki lub u lokalnego sprzedawcy. Jako dystrybutor baterii jesteśmy również zobowiązani do przyjmowania zużytych baterii, choć nasz obowiązek przyjmowania zużytych baterii jest ograniczony do tych, które posiadamy lub posiadaliśmy w naszym asortymencie jako nowe baterie. Możesz zatem zwrócić nam zużyte akumulatory wyżej wymienionego typu za odpowiednią opłatą pocztową lub przekazać je bezpośrednio do naszego magazynu wysyłkowego pod następującym adresem bezpłatnie:
SIP Scootershop GmbH, Marie-Curie-Str. 4, 86899 Landsberg

2.Znaczenie symboli baterii
Baterie są oznaczone symbolem przekreślonego kosza na śmieci (patrz poniżej). Symbol ten oznacza, że baterii nie wolno wyrzucać do odpadów domowych. W przypadku baterii zawierających więcej niż 0,0005% masowo rtęci, więcej niż 0,002% masowo kadmu lub więcej niż 0,004% masowo ołowiu, poniżej symbolu kosza na śmieci podana jest nazwa chemiczna danego zanieczyszczenia - "Cd" oznacza kadm, "Pb" ołów, a "Hg" rtęć."

oldbattery2

3. Akumulatory samochodowe / akumulatory rozruchowe
Następujące szczególne cechy mają zastosowanie do sprzedaży akumulatorów samochodowych (są to baterie przeznaczone do rozrusznika, oświetlenia lub zapłonu pojazdów): Zgodnie z § 10 BattG sprzedawca jest zobowiązany do obciążenia użytkowników końcowych kaucją w wysokości 7,50 euro z VAT za akumulator pojazdu, jeżeli użytkownik końcowy nie zwróci sprzedawcy starego akumulatora pojazdu w momencie zakupu nowego akumulatora pojazdu. Klient otrzyma kupon depozytowy w momencie zakupu Akumulatora Pojazdowego. Klient może zwrócić sprzedawcy stary akumulator samochodowy w celu uzyskania zwrotu pobranej kaucji. Ze względu na przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych wysyłka starego akumulatora do sprzedawcy jest niedozwolona. Alternatywnie, Klient może zwrócić stary akumulator samochodowy do punktu zbiórki utworzonego przez publiczny urząd utylizacji odpadów. Jeżeli stary akumulator samochodowy nie zostanie zwrócony sprzedawcy pobierającemu kaucję, osoba upoważniona do odbioru starego akumulatora samochodowego zgodnie z § 11 ust. 3 BattG jest zobowiązana, na żądanie, potwierdzić użytkownikowi końcowemu na piśmie lub drogą elektroniczną, że stary akumulator samochodowy został odebrany bez zwrotu kaucji. W takim przypadku Klient otrzyma od Sprzedawcy zwrot pobranej kaucji, pod warunkiem, że Klient przedłoży Sprzedawcy pisemny lub elektroniczny dowód zwrotu zgodnie z § 10 ust. 1 zdanie 4 BattG, który w momencie przedłożenia nie jest starszy niż dwa tygodnie

Uwaga zgodnie z Rozporządzeniem o zużytym oleju (AltÖlV)
Zgodnie z Rozporządzeniem o zużytym oleju jesteśmy zobowiązani do bezpłatnego odbioru następujących zużytych olejów:
-- Oleje do silników spalinowych -- Oleje przekładniowe -- Filtry oleju i odpady oleiste regularnie wytwarzane podczas wymiany oleju. Możesz zwrócić nam zużyty olej w ilości odpowiadającej ilości zakupionej od nas.

Miejscem zwrotu jest siedziba naszej firmy:

SIP Scootershop GmbH, Marie-Curie-Str. 4, 86899 Landsberg am Lech

Możesz tam zwrócić olej w dowolnym momencie w godzinach otwarcia naszej firmy. Alternatywnie możesz również wysłać nam zużyty Olej; koszty wysyłki ponosi kupujący. Pamiętaj, że w przypadku zużytego oleju mogą obowiązywać specjalne warunki transportu.

W przypadku klientów komercyjnych chcielibyśmy zwrócić uwagę, że możemy korzystać z usług stron trzecich w celu wypełnienia naszych zobowiązań w zakresie odbioru.

×