Een motorfiets (125cc) besturen met een autorijbewijs - zo werkt het

Gemaakt door Ralf om 12:12 op 23 december 2019
Neuer Motorrad-Führerschein

Kort voor Kerstmis 2019 heeft de Bondsraad in zijn 984e zitting gestemd over de "Veertiende verordening tot wijziging van de rijbewijzenverordening en andere voorschriften inzake het wegverkeer". In de toekomst zullen ook lichte 125cc-motorfietsen en -scooters met een rijbewijs voor personenauto's mogen worden bestuurd nadat aan bepaalde verplichtingen en oefeningen is voldaan.

De kamer van het federale deelstaatparlement heeft dus eindelijk het hervormingsvoorstel van het federale ministerie van Verkeer goedgekeurd betreffende de liberalisering van de toegang tot tweewielers, die van meet af aan zeer omstreden was in de publieke opinie. Dit is te lezen op de homepage van de Bundesrat. De voorstanders van de hervorming met hun talrijke rationele en redelijke argumenten kregen meer geloofwaardigheid dan de deels overdreven en irrationele gegevens en feiten van de veiligheidsbewuste verenigingen en lobbyisten.
Bovendien is de officiële boodschap van het Industrie-Verband Motorrad (IVM) over het besluit van de Bondsraad zeer vers:

"Voor veel Duitse burgers wordt het nu gemakkelijker om met een autorijbewijs lichte scooters en motorfietsen met maximaal 15 pk te besturen. In zijn zitting van vandaag heeft de Bundesrat ingestemd met de 14e verordening tot wijziging van de rijbewijsverordening. Hiermee wordt de weg vrijgemaakt voor de door de federale minister van Verkeer voorgestelde liberalisering voor het gebruik van lichte scooters en lichte motorfietsen met een cilinderinhoud van 125 cm en een vermogen van maximaal 11 KW (15 pk)."

Examenvrij maar niet schoolvrij

Het gaat hier uitdrukkelijk niet om een ongecontroleerde vrijgave voor het gebruik van lichte scooters en motorfietsen voor iedereen. Naast 5 jaar rijervaring in een personenauto en een minimumleeftijd van 25 jaar eist de wetgever een uitgebreide en op veiligheid gerichte opleiding in theorie en praktijk - maar geen examen.

Dit opent voor veel mensen in Duitsland de mogelijkheid om gebruik te maken van goedkope en weinig verbruikende mobiliteit, hetzij als milieuvriendelijk vervoersalternatief in de grote steden, hetzij als efficiënte individuele oplossing op het platteland."

Volgens het IVM is het nog niet mogelijk precies te zeggen wanneer de wet in werking zal treden. Het ontwerp zegt met de publicatie in het Federale Staatsblad. De federale president moet eerst tekenen en dan komt de formaliteit. De taalregel luidt: "Op tijd voor de start van het motorseizoen", d.w.z. vóór 1 april 2020.

Om een motor van categorie A1 te mogen besturen, moeten belangstellenden

- gedurende ten minste vijf jaar in het bezit zijn van een rijbewijs van categorie B,
- de minimumleeftijd van 25 jaar hebben bereikt en
- een theoretische en praktische opleiding van ten minste 13,5 uur (9 onderwijseenheden van 90 minuten) hebben gevolgd, die met succes is voltooid en is bevestigd door een rijinstructeur.

Het recht wordt gedocumenteerd door de vermelding van het sleutelnummer 196 op het rijbewijs.

Na inschrijving van het sleutelnummer 196 op het rijbewijs mogen vervolgens motorfietsen (ook met zijspan) met een cilinderinhoud van ten hoogste 125 cm3 en een motorvermogen van ten hoogste 11 kW worden bestuurd, waarbij de verhouding tussen vermogen en gewicht niet meer dan 0,1 kW/kg bedraagt.
De registratie van dit codenummer betekent echter niet dat een rijbewijs van klasse A1 wordt verkregen, zodat met deze bevoegdheid bijvoorbeeld geen uitbreiding tot klasse A2 overeenkomstig § 15, lid 3 FeV mogelijk is. Er wordt ook voor gezorgd dat lichte motorfietsen met deze vergunning niet in het buitenland mogen worden gebruikt.

Overigens mag iedereen die vóór 1 april 1980 zijn rijbewijs voor een auto van klasse 3 heeft gehaald, nu al 125 cc-voertuigen in de huidige klasse A1 besturen.

On Tour
Ralf
Ralf

Ralf is de directeur en medeoprichter van SIP Scootershop. Hij rijdt al sinds 1990 op Vespa's en zelfs vandaag de dag is de beste manier om zijn werkdag te beginnen een ritje op zijn Rally 200 naar het hoofdkantoor van SIP in Landsberg. Hij bezit ook een 180 SS, een 160 GS en een VM2 Lampe Unten Vespa.

×