Επίλεξε τύπο scooter
Επιλογή κατασκευαστή
Επιλογή μοντέλου

Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle'
Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 cc για Vespa 125 VNA-TS/150 VBA-Super/180-200 Rally/PX80-200/PE/Lusso/T5
Αρ. προϊόντος: 7824511J
4.782,00 €
Συμπ. ΦΠΑ Δωρεάν αποστολή
25,062kg / Τεμάχια
Ο σύνδεσμος προϊόντος αντιγράφηκε στο Πρόχειρο
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle' Images may differ from the original
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle' Images may differ from the original
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle' Images may differ from the original
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle' Images may differ from the original
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle' Images may differ from the original
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle' Images may differ from the original
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle' Images may differ from the original
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle' Images may differ from the original
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle' Images may differ from the original
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle' Images may differ from the original
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle' Images may differ from the original
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle' Images may differ from the original
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle' Images may differ from the original
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle' Images may differ from the original
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle' Images may differ from the original
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle' Images may differ from the original
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle' Images may differ from the original
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle' Images may differ from the original
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle' Images may differ from the original
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle' Images may differ from the original
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle' Images may differ from the original
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle' Images may differ from the original
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle' Images may differ from the original
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle' Images may differ from the original
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle' Images may differ from the original
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle' Images may differ from the original
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle' Images may differ from the original
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle' Images may differ from the original
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle' Images may differ from the original
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle' Images may differ from the original
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle' Images may differ from the original
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle' Images may differ from the original
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle' Images may differ from the original
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle' Images may differ from the original
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle' Images may differ from the original
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle' Images may differ from the original
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle' Images may differ from the original
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle' Images may differ from the original
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle' Images may differ from the original
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle'
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle'
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle'
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle'
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle'
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle'
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle'
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle'
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle'
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle'
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle'
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle'
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle'
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle'
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle'
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle'
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle'
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle'
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle'
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle'
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle'
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle'
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle'
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle'
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle'
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle'
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle'
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle'
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle'
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle'
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle'
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle'
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle'
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle'
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle'
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle'
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle'
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle'
Εικόνα προϊόντος για 'Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 ccTitle'

Κιτ χρονίσματος κινητήρα SIP BFA 306 cc

για Vespa 125 VNA-TS/​150 VBA-Super/​180-200 Rally/​PX80-200/​PE/​Lusso/​T5

 • Συμπλέκτης 22/64
 • Ø 78mm
 • Έμβολο 64mm
 • με κυλινδροκεφαλή
 • 8πλή κοχλίωση
 • με κύλινδρο, στροφαλοφόρο άξονα, συμπλέκτη
 
TUNING RACE - για επαγγελματίες
 
μόνο για αγωνιστικούς σκοπούς. Στον τομέα του γερμανικού StVZO δεν επιτρέπεται!
4.782,00 €

Περιγραφή προϊόντος

Όλα τα μέρη που είναι απαραίτητα για την κατασκευή ενός κινητήρα SFA BFA βρίσκονται σε αυτό το πακέτο. Σχεδόν σαν plug and play.

Η παλαιότερη σοφία στο κτίριο κινητήρων είναι: Τίποτα δεν κτυπά την μετατόπιση εκτός από ίσως περισσότερη μετατόπιση! Η BFA έχει υιοθετήσει αυτή την ιδέα και την έχει πάρει στο μέγιστο με ένα Vespa Largeframe κινητήρα με 306cc. Δεν άφησαν καμιά πέτρα. Θήκες κινητήρων, βαρέλι, στροφαλοφόρος άξονας, όλα σχεδιάστηκαν από το μηδέν και με τις απαιτήσεις ενός κινητήρα 306cc high-end. Το αποτέλεσμα είναι το επόμενο επίπεδο Vespa tuning, σε αντίθεση με οποιαδήποτε Vespa πριν, με τη δύναμη, τη ροπή και τη δύναμη της κατάλληλης μοτοσικλέτας.

Περιγράφοντας εκ νέου τα μεμονωμένα συστατικά του Tuningkits θα ήταν πάρα πολύ εδώ. Αντιμετωπίζονται με βάθος ως μεμονωμένα μέρη αλλού. Αυτό το πακέτο ρύθμισης περιέχει όλα τα εξαρτήματα του κινητήρα SFA BFA. Εκτός από αυτό, συμπεριλαμβάνει και τα κομμάτια που δεν μπορούν να ληφθούν από τους κινητήρες PX / T5, όπως έδρανα, σφραγίδες πετρελαίου ή που απαιτούνται για όλους τους νέους κινητήρες, όπως ο βραχίονας ταλάντωσης και τα ελαστικά στηρίγματα.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν εξαρτήματα του κιβωτίου ταχυτήτων, κάλυμμα κυλίνδρου και κάλυμμα σφονδύλου που μπορεί να έχετε ήδη από άλλες μηχανές. Μικρά εξαρτήματα, όπως τα περικόχλια, τα κλειδιά ξύλου είναι εξαρτήματα PK EFL και πρέπει να παραγγελθούν χωριστά.

Το εύρος παροχής αυτών των κιτ, με διάφορα εξαρτήματα κινητήρων, έχει ως εξής

 • Θήκες κινητήρων SIP BFA 225 ή 306
 • Κύλινδρος κυλίνδρων SIP BFA 225 ή 306 συμπεριλαμβανομένης της κυλινδροκεφαλής
 • Στροφαλοφόρος πλήρους κύκλου SIP BFA 225 ή 306
 • Συλλογή εισόδου SIP BFA με 4 πετάλια
 • Συμπλέκτης SIP BFA συμβατικό, 225 ή οπλισμός 306 σε διάφορες εκδόσεις
 • Κινητήρας σετ ρουλεμάν, αρ. 90056300
 • Σετ κινητήρα πετρελαίου, αρ. 90056400
 • Λαστιχένιοι δακτύλιοι που περιλαμβάνουν διαχωριστικά στελέχη
 • Τροποποιημένο εργαλείο εκκίνησης, art.no. 113526500
 • Σύνδεση κενού και βύσμα κενού
 • Κάλυμμα περιβλήματος / κυλίνδρου περιστρεφόμενου κυλίνδρου, αρ. 23328500

Υπάρχουν διάφορες επιλογές για καρμπυρατέρ και ανάφλεξης, επομένως επιλέγουμε να μην συμπεριλάβουμε αυτά τα εξαρτήματα στη συσκευασία. Για τα δικά μας έργα κινητήρων SIP BFA χρησιμοποιήσαμε την απόδοση SIP με ανάφλεξη VAPE και ένα γενναιόδωρο καρμπυρατέρ DELL'ORTO VHSB 39 ND. Για το κιβώτιο ταχυτήτων χρησιμοποιούμε τα γρανάζια EFL από το DRT σε όλους τους κινητήρες μέχρι το σχέδιο 72 BHP και τα συνδυάζουμε με τις παραλλαγές του στροφέα DRT.

Συμπέρασμα: Δεν υπάρχει κουραστική αναζήτηση για όλα τα μέρη, απλά τοποθετήστε την παραγγελία για το πακέτο για να αγοράσετε όλα τα σχετικά κύρια εξαρτήματα για τον κινητήρα SFA BFA.

Η καλύτερη ρύθμιση - το σύμβολό μας SIP:

 • Μην ξεχάσετε να παραγγείλετε το τεταρτημόριο kickstart και ένα τροποποιημένο kickstart
 • Χρησιμοποιήστε τον κύριο άξονα DRT EFL και τα χαλαρά γρανάζια (αρ. 8810300)
 • Εισαγωγή άξονα και πρωτεύον εργαλείο DRT
 • Το κάλυμμα του τροχού και το κάλυμμα του κυλίνδρου T5 συμπληρώνουν το σετ καλά
 • Οι ιδανικοί καρμπυρατέρ για την ισχυρή ρύθμιση είναι είτε το DELL'ORTO 39 VHSB 39 ND (αρ. Αρ. MA09790) είτε το Smart Carb SC2 40 (αρ. Αρ. 618438SC)
 • Προσθέστε ένα κατάλληλο μπουζί με μακρύ νήμα, όπως το DENSO IW 31 (αρ. 88571000) ή το NGK BR10EIX (αρ. Αρ. NGKBR10EIX)
 • Χρησιμοποιήστε πλήρως συνθετικό λάδι, π.χ. SIP Race (αρ. Αρ. 14440000) ή MALOSSI 7.1 Racing (αρ. Αρ. 76823000)
 • SIP Απόδοση ανάφλεξης από VAPE για PX

Οι πελάτες αναζήτησαν επίσης αυτό το προϊόν με:

Βίντεο προϊόντων

Express Shipping Worldwide DHL, UPS, FEDEX
SIP Aid Scooterists help!
News for you Discover great new products!

Ερωτήσεις & απαντήσεις

Ταξινόμηση κατά:
Δεν βρέθηκε τίποτα.

Πολυμέσα πελάτη

Λήψεις

Όνομα αρχείου Τύπος αρχείου Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
140,0080powertest Polini power test 1400080 0,01 MB Λήψη
Cylinder head technology Cylinder head technology 1,60 MB Λήψη
BFA 306 Leistungsgutachte BFA 306 0,24 MB Λήψη
near Munich, Germany Visit our Flagship Store
Are you a retailer or would you like to become one?

Αναφορά σφάλματος

{{ __('contact.report_article.sku', { number: product.articlenumber }) }}
{{ __('form.maximum_text', { count: 500 - formData.message.length, max: 500 }) }}

Αναφορά περιεχομένου

Αναφορά περιεχομένου

{{ content.title }}

Μεγαλύτερες εικόνες των προϊόντων

Οι φωτογραφίες σε αυτή τη σελίδα προορίζονται για δημοσιογράφους, οι οποίοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν το φωτογραφικό υλικότης παλέτας προϊόντων του SIP Scootershop για το άρθρο τους. Ολόκληρο το υλικό (κείμενα και εικόνες) αποτελούν ιδιοκτησία της SIP Scoootershop GmbH, Γερμανίας. Δηλώνουμε ρητά, ότι κείμενα και εικόνες αυτής της σελίδας επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο για δημοσιογραφικούς λόγους. Η εμπορική ξιοποίηση από τρίτους διώκεται ποινικά!
Για κάθε άλλη χρήση θα πρέπει να γίνεται αίτηση στην SIP Scootershop GmbH, Marie-Curie-Str. 4, 86899 Landsberg am Lech, Γερμανία, και χρειάζεται γραπτή έγγραφη άδεια.

Όνομα αρχείου Τύπος αρχείου Μέγεθος αρχείου
{{ item.name }} {{ formatBytes(item.size) }} Λήψη