Επίλεξε τύπο scooter
Επιλογή κατασκευαστή
Επιλογή μοντέλου

Διάθεση μπαταριών/αποβλήτων πετρελαίου

Οι ακόλουθες πληροφορίες απευθύνονται σε όσους χρησιμοποιούν μπαταρίες ή προϊόντα με ενσωματωμένες μπαταρίες και δεν τις μεταπωλούν πλέον στη μορφή με την οποία τους παραδόθηκαν (τελικοί χρήστες):

1. δωρεάν επιστροφή χρησιμοποιημένων μπαταριών.
Οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Είστε νομικά υποχρεωμένοι να επιστρέφετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή απόρριψη. Μπορείτε να επιστρέψετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες δωρεάν σε ένα δημοτικό σημείο συλλογής ή στον τοπικό σας έμπορο λιανικής πώλησης. Ως διανομέας μπαταριών, είμαστε επίσης υποχρεωμένοι να παίρνουμε πίσω τις μεταχειρισμένες μπαταρίες, αν και η υποχρέωσή μας να παίρνουμε πίσω τις μεταχειρισμένες μπαταρίες περιορίζεται σε αυτές που έχουμε ή είχαμε στην γκάμα μας ως καινούργιες μπαταρίες. Επομένως, μπορείτε είτε να μας επιστρέψετε χρησιμοποιημένες μπαταρίες του προαναφερθέντος τύπου με επαρκή ταχυδρομικά τέλη είτε να τις παραδώσετε δωρεάν απευθείας στην αποθήκη αποστολής μας στην ακόλουθη διεύθυνση
: SIP Scootershop GmbH, Marie-Curie-Str. 4, 86899 Landsberg, Γερμανία.

2 Σημασία των συμβόλων της μπαταρίας
Οι μπαταρίες επισημαίνονται με το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων (βλ. παρακάτω). Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Οι μπαταρίες που περιέχουν περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο κατά μάζα, περισσότερο από 0,002% κάδμιο κατά μάζα ή περισσότερο από 0,004% μόλυβδο κατά μάζα επισημαίνονται με τη χημική ονομασία του ρύπου κάτω από το σύμβολο του κάδου απορριμμάτων - "Cd" σημαίνει κάδμιο, "Pb" σημαίνει μόλυβδος και "Hg" σημαίνει υδράργυρος.

altbatterie2

3. μπαταρίες οχημάτων / μπαταρίες εκκίνησης
Κατά την πώληση μπαταριών οχημάτων (πρόκειται για μπαταρίες που προορίζονται για τη μίζα, τον φωτισμό ή την ανάφλεξη οχημάτων), ισχύουν τα ακόλουθα ειδικά χαρακτηριστικά: Σύμφωνα με το άρθρο 10 BattG, ο πωλητής υποχρεούται να χρεώνει στους τελικούς χρήστες προκαταβολή 7,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ανά μπαταρία οχήματος, εάν ο τελικός χρήστης δεν επιστρέψει μια παλιά μπαταρία οχήματος στον πωλητή κατά την αγορά της νέας μπαταρίας οχήματος. Ο Πελάτης λαμβάνει ένα κουπόνι κατάθεσης κατά την αγορά μιας μπαταρίας οχήματος. Ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει την παλιά μπαταρία του οχήματος στον πωλητή για την επιστροφή της προκαταβολής που εισέπραξε. Λόγω του διατάγματος για τα επικίνδυνα εμπορεύματα, δεν επιτρέπεται η αποστολή της παλιάς μπαταρίας του οχήματος στον πωλητή. Εναλλακτικά, ο Πελάτης μπορεί να επιστρέψει την παλιά μπαταρία του οχήματος σε σημείο συλλογής που έχει οριστεί από τη δημόσια αρχή διάθεσης αποβλήτων. Εάν η παλαιά μπαταρία οχήματος δεν επιστραφεί στον πωλητή που εισπράττει την εγγύηση, το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο να παραλάβει την παλαιά μπαταρία οχήματος σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του BattG υποχρεούται, κατόπιν αιτήματος, να επιβεβαιώσει στον τελικό χρήστη εγγράφως ή ηλεκτρονικά ότι η παλαιά μπαταρία οχήματος έχει παραληφθεί χωρίς επιστροφή της εγγύησης. Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης θα αποζημιωθεί από τον Πωλητή για την προκαταβολή που χρεώθηκε, υπό την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης υποβάλλει στον Πωλητή γραπτή ή ηλεκτρονική απόδειξη επιστροφής σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 εδάφιο 4 BattG, η οποία δεν είναι παλαιότερη των δύο εβδομάδων κατά τη στιγμή της υποβολής.

Σημείωση σύμφωνα με τον κανονισμό για τα απόβλητα πετρελαίου (AltÖlV)
Σύμφωνα με το διάταγμα για τα χρησιμοποιημένα λάδια, είμαστε υποχρεωμένοι να παραλαμβάνουμε δωρεάν τα ακόλουθα χρησιμοποιημένα λάδια
: -- Λάδια κινητήρων καύσης -- Λάδια κιβωτίων ταχυτήτων -- Φίλτρα λαδιού και απόβλητα που περιέχουν λάδι και παράγονται τακτικά κατά την αλλαγή λαδιών. Μπορείτε να μας επιστρέψετε το χρησιμοποιημένο πετρέλαιο σε ποσότητα που αντιστοιχεί στην ποσότητα που αγοράσατε από εμάς.

Ο τόπος επιστροφής είναι η έδρα της εταιρείας μας:

SIP Scootershop GmbH, Marie-Curie-Str. 4, 86899 Landsberg am Lech.

Μπορείτε να επιστρέψετε το λάδι εκεί οποιαδήποτε στιγμή κατά τις ώρες λειτουργίας μας. Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να μας στείλετε το χρησιμοποιημένο λάδι- τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον αγοραστή. Λάβετε υπόψη ότι για το χρησιμοποιημένο πετρέλαιο ενδέχεται να ισχύουν ειδικοί όροι μεταφοράς.

Στην περίπτωση των εμπορικών πελατών, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τρίτους για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις αποδοχής μας.