Επίλεξε τύπο scooter
Επιλογή κατασκευαστή
Επιλογή μοντέλου

Ταξινόμηση

SEGWAY NINEBOT BIG RANGE AT A LOW PRICE

One day, inventor Dean Kamen saw a young man in a wheelchair who was finding it difficult to get over the edge of the pavement. Dean realised that it wasn't the wheelchair that was badly designed, but that the whole world had been built for people who can keep their balance. In response to this, he and his team invented the "Independence IBOT™ Mobility System", a self-balancing wheelchair which allows the driver to climb stairs and navigate uneven surfaces. The Segway was born from this ground-breaking invention.
As the leading provider of two-wheeled electric mobility, Segway's vision has always been to create alternative, environmentally-friendly vehicles for short distances. Today, more and more people are using the Segway as an environmentally-friendly alternative for short distances that would otherwise be covered by car. In addition to this, no emissions are released when using the Segway, which means that it can also be used in buildings. With the Segway Ninebot G30 MAX D, the company has developed an e-scooter with an almost unbeatable range of 65 km.
SIP-Rating: Segway Ninebot develops sophisticated e-scooters with an excellent price-performance ratio.

Die top 3 reasons for SEGWAY NINEBOT:

  • Sophisticated technology from the industry leader
  • Super range
  • Best price-performance ratio

Δεν υπάρχουν ευρήματα

Μην τα παρατάς - Έλεγξε την ορθογραφία ή δοκίμασε έναν πιο γενικό όρο αναζήτησης.

Έχεις ορίσει φίλτρα στην αναζήτηση που περιορίζουν το αποτέλεσμα αναζήτησης. Ίσως να έχεις αποτελέσματα αν τα αφαιρέσεις.