Whistleblowing

Formular til indberetning af ulovlig adfærd

whistleblowing-form
Scan og få adgang til formularen, f.eks. via smartphone

Du kan bruge denne whistleblower-formular til at rapportere bekymringer, mistanker eller oplysninger om mulig forseelse, misbrug eller uetisk adfærd i vores organisation. Whistleblower-rapporteringsformularen er designet til at give dig en tryg, fortrolig og sikker måde at rapportere problemer, du er stødt på eller har observeret. Vi tager alle indberetninger alvorligt og forsikrer dig om, at din identitet vil blive beskyttet i overensstemmelse med loven.

For at opfylde alle krav har vi besluttet at bruge Iubenda som vores europæiske servicepartner til en omfattende compliance-løsning. Du kan få adgang til Iubendas rapporteringsformular via nedenstående link:

https://sip.shop/whistleblowing-form

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

EU's whistleblower-direktiv er en retsakt vedtaget af Den Europæiske Union for at forbedre beskyttelsen af whistleblowere. Det blev vedtaget den 23. oktober 2019 for at fastsætte en minimumsstandard for beskyttelse af whistleblowere i medlemslandene i Den Europæiske Union (EU) og forpligter alle EU's medlemslande til at implementere tilsvarende nationale lovrammer.

Alle offentlige og private virksomheder baseret i EU med mere end 50 ansatte og kommuner med mere end 10.000 indbyggere.

Whistleblowere er personer, der indberetter forseelser eller overtrædelser af EU-lovgivningen. Det kan være medarbejdere, entreprenører, underentreprenører, leverandører, frivillige eller endda jobansøgere.

Whistleblowere kan rapportere en bred vifte af problemer inden for forskellige områder, herunder, men ikke begrænset til

 • Beskyttelse af privatliv og personlige data

 • Forbrugerbeskyttelse

 • Overtrædelse af virksomhedens politikker og procedurer

 • Økonomisk forseelse

 • Hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme

 • Bedrageri

 • Sikkerhed af netværk og informationssystemer

 • Chikane eller diskrimination

 • Sikkerhedsproblemer (produktsikkerhed og compliance, fødevare- og fodersikkerhed, transportsikkerhed)

 • Folkesundhed eller dyresundhed og -velfærd

 • Miljømæssige spørgsmål

Ja, det iubenda-rapporteringssystem, vi bruger, sikrer, at whistleblowere kan rapportere oplysninger fortroligt og, hvis de ønsker det, anonymt.

Hvis whistleblowere vælger at rapportere fortroligt, vil deres identitet kun være kendt af de personer i organisationen, der er ansvarlige for at håndtere sagen.

Vigtigst af alt er, at whistleblowere, der er omfattet af EU's whistleblower-direktiv, er beskyttet mod enhver form for repressalier, herunder trusler og forsøg på repressalier.

Whistleblower-direktivet kræver, at medlemsstaterne stiller en alternativ ekstern rapporteringskanal til rådighed for whistleblowere. Det er altid at foretrække at bruge de interne rapporteringskanaler først, men bemærk, at der altid er mulighed for at rapportere videre eller gå direkte til sådanne eksterne rapporteringskanaler.

Så snart du indsender en rapport, vil du modtage et internt sagsnummer og en bekræftelse på modtagelsen fra det iubenda-system, vi bruger. Vi er forpligtet til at give feedback inden for en rimelig tidsperiode, som ikke må overstige tre måneder fra bekræftelsen af modtagelsen.

×