Bortskaffelse af batteri/spildolie

Følgende information er rettet mod dem, der bruger batterier eller produkter med indbyggede batterier og ikke længere videresælger dem i den form, de blev leveret i (slutbrugere):

1.Gratis returnering af brugte batterier
Batterier må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Du er lovmæssigt forpligtet til at returnere brugte batterier, så korrekt bortskaffelse kan garanteres. Du kan returnere brugte batterier gratis til en kommunal indsamlingscentral eller til din lokale forhandler. Som distributør af batterier er vi også forpligtet til at tage brugte batterier tilbage, hvor vores forpligtelse til at tage batterier tilbage er begrænset til brugte batterier af den type, som vi fører eller har ført som nye batterier i vores sortiment. Du kan derfor enten returnere brugte batterier af den førnævnte type til os med tilstrækkelig porto eller returnere dem gratis direkte til vores forsendelseslager på følgende adresse:
SIP Scootershop GmbH, Marie-Curie-Str. 4, 86899 Landsberg, Germany

2.Betydning af batterisymbolerne
Batterierne er mærket med symbolet af en overstreget skraldespand (se nedenfor). Dette symbol angiver, at batterier ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. For batterier, der indeholder mere end 0,0005 masseprocent kviksølv, mere end 0,002 masseprocent cadmium eller mere end 0,004 masseprocent bly, er det kemiske navn på det anvendte forurenende stof placeret under skraldespandssymbolet - "Cd" står for cadmium, "Pb" for bly og "Hg" for kviksølv."

altbattery2

3. Køretøjsbatterier / startbatterier
Følgende særlige forhold gælder for salg af bilbatterier (det er batterier, der er beregnet til start, belysning eller tænding af køretøjer): I henhold til § 10 BattG er sælgeren forpligtet til at opkræve et depositum på 7,50 EUR inkl. moms pr. bilbatteri fra slutbrugeren, hvis slutbrugeren ikke returnerer et gammelt bilbatteri til sælgeren ved købet af det nye bilbatteri. Kunden modtager en pantkupon, når han køber et bilbatteri. Kunden kan returnere det gamle bilbatteri til sælgeren og få refunderet depositummet. På grund af forordningen om farligt gods er det ikke tilladt at sende det gamle bilbatteri til sælgeren. Alternativt kan kunden returnere det gamle bilbatteri til et indsamlingssted, der er oprettet af den offentlige affaldshåndteringsorganisation. Hvis det gamle køretøjsbatteri ikke returneres til sælgeren, der indsamler panten, er den autoriserede indsamler i henhold til § 11 (3) BattG, der tager det gamle køretøjsbatteri tilbage, forpligtet til at bekræfte returneringen skriftligt eller elektronisk til slutbrugeren efter anmodning. I dette tilfælde får kunden refunderet det depositum, som sælgeren har opkrævet, forudsat at kunden indsender et skriftligt eller elektronisk bevis for tilbagelevering til sælgeren i henhold til § 10 (1) sætning 4 BattG, som ikke er ældre end to uger på tidspunktet for indsendelsen

Henvisningi henhold til olieaffaldsforordningen (AltÖlV)
I henhold til olieaffaldsforordningen er vi forpligtet til gratis at tage følgende brugte olier tilbage:
-- Forbrændingsmotorolier -- Transmissionsolier -- Oliefiltre og olieholdigt affald, der regelmæssigt fremkommer ved olieskift. Du kan returnere den brugte olie til os i den mængde, der svarer til den mængde, du har købt hos os.

Returneringsstedet er vores hovedkvarter:

SIP Scootershop GmbH, Marie-Curie-Str. 4, 86899 Landsberg am Lech

Du kan returnere olierne der til enhver tid i vores åbningstid. Alternativt kan du også sende os den brugte olie, forsendelsesomkostningerne skal bæres af køberen. Bemærk venligst, at der kan gælde særlige transportbetingelser for brugt olie.

I tilfælde af kommercielle kunder vil vi gerne påpege, at vi kan bruge tjenester fra tredjeparter til at opfylde vores acceptforpligtelser.

×