Afbestillingsregler

Forbrugere har ret til fortrydelsesret i overensstemmelse med følgende bestemmelser, hvor en forbruger er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion til formål, der overvejende hverken kan henføres til deres kommercielle eller deres uafhængige professionelle aktivitet:

Fortrydelsesret

Ret til annullering

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for fjorten dage uden at angive nogen grund.
Annulleringsperioden er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en tredjepart, der er navngivet af dig, og som ikke er transportøren, tog de sidste varer i besiddelse.
For at udøve din fortrydelsesret skal du kontakte os (SIP Scootershop GmbH, Marie-Curie-Str. 4, 86899 Landsberg am Lech, Tyskland, Tlf.08191-96999-60, Fax: 08191-96999-70, E-Mail: info @ sip-scootershop.de) om din beslutning om at træde tilbage fra denne kontrakt ved en utvetydig erklæring (f.eks. et brev sendt med post, fax eller e-mail).
For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse om din udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Konsekvenser af annullering

Hvis du fortryder denne aftale, skal vi tilbagebetale dig alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger som følge af dit valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor vi er blevet informeret om din beslutning om at fortryde denne aftale. Ved denne tilbagebetaling anvender vi samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; der vil under ingen omstændigheder blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte at refundere dig, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.
Du skal returnere eller overdrage varerne til os straks og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dag, hvor du informerer os om annulleringen af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du afsender varerne inden udløbet af perioden på fjorten dage.
Du bærer de direkte omkostninger ved returnering af varerne.
Du er kun ansvarlig for en eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

Udelukkelse eller for tidligt udløb af fortrydelsesretten

Fortrydelsesretten gælder ikke for aftaler om levering af aviser, blade eller tidsskrifter med undtagelse af abonnementsaftaler.
Fortrydelsesretten gælder ikke for forbrugere, der ikke tilhører en medlemsstat i Den Europæiske Union på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, og hvis eneste bopæl og leveringsadresse er uden for Den Europæiske Union på det tidspunkt, hvor aftalen indgås.

Tilknyttede/finansierede transaktioner

Hvis du finansierer denne kontrakt med et lån og senere annullerer den, er du ikke længere bundet af låneaftalen, hvis begge kontrakter udgør en enkelt økonomisk enhed. Dette skal især antages, hvis vi også er din långiver, eller hvis din långiver gør brug af vores samarbejde med hensyn til finansieringen. Hvis vi allerede har modtaget lånet, når annulleringen træder i kraft, eller når varerne returneres, overtager din långiver vores rettigheder og forpligtelser i henhold til den finansierede kontrakt i forhold til dig med hensyn til de juridiske konsekvenser af annulleringen eller returneringen. Sidstnævnte gælder ikke, hvis genstanden for denne kontrakt er erhvervelse af finansielle instrumenter (f.eks. værdipapirer, valuta eller derivater). Hvis du så vidt muligt ønsker at undgå en kontraktlig forpligtelse, skal du gøre brug af din fortrydelsesret og også annullere låneaftalen, hvis du også er berettiget til en fortrydelsesret til dette.

Generelle oplysninger

  1. Undgå venligst at beskadige eller tilsmudse varerne. Returner varen til os i original emballage med alt tilbehør og emballagekomponenter. Brug om nødvendigt beskyttende yderemballage. Hvis du ikke længere har den originale emballage, bedes du bruge en egnet emballage, der sikrer tilstrækkelig beskyttelse mod transportskader.

  2. Returner venligst ikke varerne til os med fragtmand.

  3. Bemærk venligst, at ovenstående afsnit 1-2 ikke er en forudsætning for effektiv udøvelse af fortrydelsesretten.

×