SIP Scootershop støtter hospitalsprojekt i Cameroun

Oprettet af Ralf kl. 14:07 klokken på 15. juli 2015

Kære SIP-kunder, som en del af SIP Aid har vi i mange år støttet langsigtede sociale projekter, herunder bofællesskabet Arche for handicappede og SOS-børnebyen. Vi mener, at et langsigtet partnerskab hjælper mere effektivt end spontane donationer i katastrofesituationer, selv om al hjælp altid har sine fordele.

I slutningen af 2014 støttede vi for første gang Landsberg-lægen Dr. Gatz i hans hospitalsprojekt i Cameroun. Og vi gjorde det med det, vi er rigtig gode til: Logistik. Vi pakkede kasserede hospitalssenge, hospitalsinventar, udstyr og meget andet i en skibscontainer, fortoldede det og sendte det til Cameroun. Det kostede i alt 8.000 euro. Hans projekt er kendetegnet ved hans eget initiativ, et stort personligt engagement, en masse lidenskab og frem for alt en umiddelbar indvirkning på mennesker uden risiko for, at pengene siver væk til steder, hvor de ikke bør være. Han kan bedst beskrive sit eget projekt for et hospital i Camerouns bagland:

Kære Ralf, kære team fra SIP Scootershop,

hopital Protestant de Ndounge ligger i det sydvestlige Cameroun 120 km nord for Duala, hvor flyet fra Tyskland eller Bruxelles lander efter en samlet flyvetid på 8 timer.

Vi har været der siden januar 2012 og støtter genopbygningen af hospitalet, som oprindeligt blev grundlagt af tyskere for 100 år siden og nu tilhører den protestantiske kirke i Cameroun, på en holistisk måde: udstyr med medicinsk teknologi, senge, sengeundervisning, medicintilskud, værksteder, bygningsservice: elektricitet og vand, forbrændingsovn, nyt vaskeanlæg med tørretumbler, autoklave til operationsstuen osv. Omkring 65 ansatte på hospitalet er lokale fra Cameroun. Der er 20-45 sengepladser, afhængigt af hvor mange af os europæere, der er til stede. Vores lille forening "Humanitäre Hilfe e.V." har omkring 30 aktive medlemmer, som gentagne gange flyver dertil på frivillig basis i fire til seks uger, og nogle af dem har allerede været der et dusin gange. Vi er altid på udkig efter mere medicinsk personale som kirurger, gynækologer, internmedicinere og anæstesilæger, og vi har også altid brug for forskellige håndværkere og teknikere. De specialiserede områder er kirurgi og generel intern medicin, obstetrik og gynækologi samt afdelingen for infektionssygdomme med tuberkulose og AiDS. Alt i alt er det et typisk afrikansk primærhospital, som vi nu har udstyret til en lidt højere standard med moderne teknologi som ultralyd, endoskopi og røntgen og gerne vil blive ved med at vedligeholde.

Hvad gjorde vi med din donation på 3.000 euro?

Det første fælles projekt var den store skibscontainer, som vi organiserede og lastede sammen med dig: Den indeholdt 40 brugte hospitalssenge, en uendelig forsyning af linned og medicinsk udstyr. Det andet projekt var en ny ultralydsmaskine, som vi havde hårdt brug for, og som vi kun kunne købe, fordi I hjalp os så gavmildt. Vi bruger det nu, støttet af en brugbar projektor, til at træne camerounske kolleger, som enten kommer til vores workshops, der finder sted en gang om ugen, eller som vi besøger til træningsformål på hospitaler længere væk over flere dage. Kvaliteten og frem for alt den tropiske egnethed af det nye amerikanske apparat er førsteklasses, og vi har været i stand til at arbejde vidunderligt med det. Sygdomsmønstre, der er blevet fejldiagnosticeret i årevis, f.eks. urinledersten, der forårsager kolik i månedsvis og fuldstændigt tab af nyrefunktion, fordi de blev fejltolket som tarmkolik, kan genkendes med det samme ved hjælp af det nye ultralydsapparat, og patienterne kan få den rette behandling. Ufatteligt: Nyrekolik, der varer måneder, ofte hos unge patienter, og som massivt reducerer både livskvalitet og forventninger, og som kan genkendes uden tvivl inden for et minut ved hjælp af ultralydsdiagnostik. Jeg vil sige, at denne donation var en god investering.

Hvad vi nu arbejder hen imod:

en moderne anæstesiapparat skal anskaffes i den nærmeste fremtid. Vi har sat en stadig fungerende anæstesiapparat sammen af to gamle, men den lader noget tilbage at ønske. Nogle anæstesilæger kritiserer manglen på parametre, som simpelthen er nødvendige for at udføre en lavrisikoanæstesi. Den samlede pris er omkring 10.000 euro, men der findes masser af brugbart udstyr på brugtmarkedet. Vi er i gang med at spare op til det. Og vi har en socialfond, dvs. et hjælpeprogram, som vi har indført for patienter, der ikke har råd til livsforlængende behandling eller operation, fordi de og deres familier er fattige. Vi bruger denne fond til at subsidiere op til 70 euro pr. patient, som kan bruges til at betale for langt de fleste operationer. Vi er simpelthen i et land, der ikke har nogen sundhedsforsikring, i hvert fald ikke for de fattigste mennesker i det land, vi behandler her. Indbetalingerne til den sociale fond kommer patienterne selv til gode direkte og uden fradrag. Denne fond har eksisteret siden begyndelsen og bliver fyldt op, når en sponsor gør det muligt.

Hvad gør vi i øjeblikket?

Vi er ved at oprette et tandlægecenter , hvor vi sender en tandlæge, der har en komplet funktionel enhed til tandbehandling med i bagagen, som også bruges af "Tandlæger uden Grænser". Vi har allerede ansat en tandlæge i seks måneder, som bare venter på at blive oplært i det nye udstyr og materialer. Et andet projekt er affaldshåndtering: Vi er i gang med at få den lokale smed til at lave særlige affaldsbeholdere med mulighed for affaldssortering, som skal fungere som opsamlingsstationer for det forbrændingsanlæg, der allerede er bygget sammen med "Teknikere uden Grænser". Fokus er på smitsomt affald og udløbet medicin, som skal bortskaffes korrekt. Der er brug for omkring 1.000 til 1.500 euro til dette. Vores Toyota ambulancebil har dæk med nul mønster. Jeg er altid glad, når vi kommer hjem i god behold efter en mission. Det sidste sæt dæk holdt i to år. Jeg havde det med i den sidste søcontainer. Det skal også skiftes igen. omkring 650 euro.

Er det alt?

Nej, men de kommende, meget presserende ting. Jeg har vænnet mig til at skulle være en slags tiggermunk for vores Hopital Protestant de Ndoungue, hvis tingene fortsat skal udvikle sig så positivt. At vente på finansiering fra den tyske regering er irriterende og er kun blevet gjort i et minimalt omfang indtil videre. Vi har mere eller mindre opgivet. Officiel udviklingsbistand fra vestlige lande spiller en underordnet rolle i dette land: Den når ikke frem, hvor der er brug for den. Og selv da er der tilsyneladende ingen, der bekymrer sig om, at den bliver brugt ordentligt og bæredygtigt. Vi er en af de utallige små NGO'er i Afrika, der har erkendt, at lokal personalebistand er nøglen til bæredygtig bistand for at forbedre levevilkårene, især i sundhedssektoren, i det mindste i små skridt. Vi mener, at lokal hjælp er det eneste effektive langsigtede middel til at modvirke det truende flygtningeproblem, i det mindste til en vis grad. En million mennesker venter i Afrika på en chance for at få hjælp, desværre også på Nordafrikas kyst med risiko for, at Middelhavet i stigende grad bliver en stor kirkegård. Vi er glade for enhver form for støtte og har fundet ud af, at der er mange ligesindede, som bare skal findes.

Skrevet for "Humanitäre Hilfe e.V." med stor tak

Soeren Gatz

Dr. Soeren Gatz, intern mediciner, kardiologi

Nysgerrig? Her kan du finde mere information om organisationen og selvfølgelig mulighed for at donere et lille beløb: www.humanitaere-hilfe-ev.de

www.sip-scootershop.com/sipaid

Ralf
Ralf

Ralf er administrerende direktør og medstifter af SIP Scootershop. Han har kørt Vespa siden 1990, og selv i dag er den bedste måde for ham at starte sin arbejdsdag på at køre på sin Rally 200 til SIP's hovedkvarter i Landsberg. Han ejer også en 180 SS, en 160 GS og en VM2 Lampe Unten Vespa.

×