Kørsel på motorcykel (125cc) med bilkørekort - sådan fungerer det

Oprettet af Ralf kl. 12:12 klokken på 23. december 2019
Nyt motorcykelkørekort

Kort før jul 2019 vedtog Forbundsrådet på sit 984. møde den "Fjortende forordning om ændring af kørekortforordningen og andre bestemmelser om vejtrafik". Fremover vil det være muligt at køre 125cc lette motorcykler og scootere med et bilkørekort efter at have opfyldt visse forpligtelser og gennemført visse øvelser.

Delstaternes kammer godkendte dermed i sidste ende det føderale transportministeriums reformforslag om at liberalisere adgangen til tohjulede køretøjer, som havde været meget kontroversielt i offentligheden fra starten. Det kan du læse om på Bundesrats hjemmeside. De mange rationelle og fornuftige argumenter, som fortalerne for reformen fremførte, blev tillagt større troværdighed end de til tider overdrevne og irrationelle fakta og tal, som de sikkerhedsorienterede foreninger og lobbyister fremførte.
Den officielle meddelelse fra Motorcykelindustriens Sammenslutning (IVM) om Forbundsrådets beslutning er meget ny:

"For mange tyske borgere vil det nu være lettere at køre på lette scootere og motorcykler med maksimalt 15 hk med et kørekort til bil. Forbundsrådet stemte på sit møde i dag for den 14. forordning om ændring af kørekortforordningen. Dermed er vejen banet for den liberalisering, som forbundsministeren for transport har foreslået for brugen af lette scootere og lette motorcykler med 125 kubikcentimeter og en maksimal effekt på 11 KW (15 hk)."

Eksamensfri, men ikke træningsfri

Dette er udtrykkeligt ikke en ukontrolleret tilladelse til at bruge lette scootere og motorcykler for alle. Ud over 5 års køreerfaring i bil og en minimumsalder på 25 år kræver lovgiveren en omfattende og sikkerhedsorienteret uddannelse i teori og praksis - men kræver ikke en prøve.

Dette åbner muligheden for, at mange mennesker i Tyskland kan bruge mobilitet med lave omkostninger og lavt forbrug, enten som et miljøvenligt transportalternativ i bytrafikken eller som en effektiv individuel løsning på landet."

Ifølge IVM kan den nøjagtige dato for, hvornår loven træder i kraft, endnu ikke bestemmes. I udkastet står der, at den vil blive offentliggjort i den føderale lovtidende. Forbundspræsidenten skal først underskrive den, og så kommer formaliteterne. Formuleringen er: "I tide til starten af motorcykelsæsonen", dvs. før 1. april 2020.

For at få tilladelse til at køre en motorcykel i kategori A1 skal interesserede parter

- have haft kørekort til kategori B i mindst fem år,
- være fyldt 25 år og
- have gennemført et teoretisk og praktisk kursus på mindst 13,5 timer (9 undervisningsenheder á 90 minutter), som er blevet bekræftet af en kørelærer.

Tilladelsen dokumenteres ved, at nøgletallet 196 indføres i kørekortet.

Når nøgletallet 196 er indført i kørekortet, må der køres på motorcykler (også med sidevogn) med et slagvolumen på op til 125 cm3 og en motoreffekt på højst 11 kW, hvor forholdet mellem effekt og vægt ikke overstiger 0,1 kW/kg.
Dette nøgletal giver dog ikke ret til et kørekort til kategori A1, hvilket betyder, at denne tilladelse f.eks. ikke kan bruges til at opgradere til kategori A2 i henhold til § 15, stk. 3, i FeV. Det er også sikret, at lette motorcykler ikke må køres i udlandet med denne tilladelse.

Alle, der har erhvervet deres kørekort til bil i klasse 3 før 1.4.1980, må allerede køre 125cc motorcykler i den nuværende klasse A1.

På turné
Ralf
Ralf

Ralf er administrerende direktør og medstifter af SIP Scootershop. Han har kørt Vespa siden 1990, og selv i dag er den bedste måde for ham at starte sin arbejdsdag på at køre på sin Rally 200 til SIP's hovedkvarter i Landsberg. Han ejer også en 180 SS, en 160 GS og en VM2 Lampe Unten Vespa.

×