Vybrat typ skútru
Vybrat výrobce
Vybrat model

Whistleblowing

Formulář pro ohlášení protiprávního jednání

whistleblowing-form
Naskenujte formulář a přistupte k němu, např. prostřednictvím chytrého telefonu

Tento formulář pro oznamování protiprávního jednání můžete použít k nahlášení obav, podezření nebo informací týkajících se možného nesprávného jednání, zneužívání nebo neetického chování v naší organizaci. Formulář pro oznamování nekalého jednání je navržen tak, aby vám poskytl bezpečný, důvěrný a zabezpečený prostředek pro oznámení problémů, se kterými jste se setkali nebo které jste zaznamenali. Všechna oznámení bereme vážně a ujišťujeme vás, že vaše identita bude chráněna v souladu se zákonem.

Abychom splnili všechny požadavky, rozhodli jsme se využít služeb společnosti Iubenda jako našeho evropského servisního partnera pro komplexní řešení v oblasti dodržování předpisů. Formulář pro hlášení společnosti Iubenda je k dispozici na níže uvedeném odkazu:

https://sip.shop/whistleblowing-form

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Směrnice EU o whistleblowerech je právní akt přijatý Evropskou unií s cílem zlepšit ochranu oznamovatelů. Byla přijata 23. října 2019 s cílem stanovit minimální standard ochrany oznamovatelů v členských státech Evropské unie (EU) a ukládá všem členským státům EU povinnost zavést odpovídající vnitrostátní právní rámce.

Všechny veřejné a soukromé společnosti se sídlem v Evropské unii s více než 50 zaměstnanci a obce s více než 10 000 obyvateli.

Oznamovatelé jsou osoby, které oznámí nesprávné jednání nebo porušení právních předpisů EU. Může se jednat o zaměstnance, dodavatele, subdodavatele, dodavatele, dobrovolníky nebo dokonce uchazeče o zaměstnání.

Oznamovatelé mohou nahlásit širokou škálu problémů z různých oblastí, mimo jiné například

 • Ochrana soukromí a osobních údajů

 • Ochrana spotřebitele

 • Porušení firemních zásad a postupů

 • Finanční pochybení

 • Praní špinavých peněz a financování terorismu

 • Podvody

 • Bezpečnost sítí a informačních systémů

 • Obtěžování nebo diskriminace

 • Bezpečnostní problémy (bezpečnost výrobků a dodržování předpisů, bezpečnost potravin a krmiv, bezpečnost dopravy)

 • Otázky veřejného zdraví nebo zdraví a dobrých životních podmínek zvířat

 • Otázky životního prostředí

Ano, systém iubenda, který používáme, zajišťuje, že oznamovatelé mohou informace nahlásit důvěrně a, pokud si to přejí, i anonymně.

Pokud se oznamovatelé rozhodnou pro důvěrné hlášení, jejich identita bude známa pouze těm pracovníkům organizace, kteří jsou odpovědní za řešení případu.

Nejdůležitější je, že oznamovatelé, na které se vztahuje směrnice EU o oznamování nekalých praktik, jsou chráněni před jakoukoli formou odvetných opatření, včetně výhrůžek a pokusů o odvetu.

Směrnice o whistleblowerech vyžaduje, aby členské státy poskytly oznamovatelům alternativní externí kanál pro podávání zpráv. Vždy je vhodnější využít nejprve interní kanály pro oznamování, ale je třeba si uvědomit, že vždy existuje možnost podat další oznámení nebo se obrátit přímo na tyto externí kanály.

Jakmile podáte hlášení, obdržíte interní číslo případu a potvrzení o přijetí ze systému iubenda, který používáme. Jsme povinni poskytnout zpětnou vazbu v přiměřené lhůtě, která nesmí přesáhnout tři měsíce od potvrzení přijetí.

×